Obchodní a reklamační podmínky obchodu Máma v lese,
zastoupeného osobou Mgr. et MgA. Zdeňkou Bílkovou, IČ: 09448039, zapsanou u živnostenského rejstříku v Kadani, č.j. MUKK/33809/2020.

I. Smluvní strany
Tyto Obchodní a reklamační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi následujícími stranami:
 „Prodejcem“ – Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, IČ: 09448039, zapsaná u živnostenského rejstříku v Kadani, č.j. MUKK/33809/2020, bytem Školní 503. 431 51 Klášterec nad Ohří, e-mail: mamavlese@email.cz
 „Zákazníkem“ – uživatelem „Obchodu“, jež má zájem o koupi „Zboží“, přičemž „Obchodem“ se v rozumí internetový obchod Máma v lese provozovaný na tomto internetovém odkazu: https://mamavlese.cz/ a „Zbožím“ se rozumí se ručně vyrobené textilní výrobky nabízené „Prodejcem“ k prodeji v „Obchodu“.

II. Uzavření Kupní smlouvy
K uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem dochází po vyplnění objednávkového formuláře v systému Obchodu.

 1. Zákazník svou Objednávku uskutečnění vložením do košíku.
 2. Při registraci a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a případné změny aktualizovat.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Zákazník sám zvolí. Zákazník je povinen neposkytovat dalším osobám informace potřebné k přístupu do
  jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, zejména z důvodu aktualizace Obchodu.
 5. Objednávka je pro Zákazníka závazná.
 6. Za Uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem se považuje naplnění následného procesu: odeslání Objednávky ze strany Zákazníka a jejím následném uhrazení kartou online nebo
  bankovním převodem.
 7. III. Platba a fakturace
 8. Všechny ceny jsou uvedené bez poštovného a v plné konečné výši pro Zákazníka. 
 9. Zákazník provede platbu na základě faktury převodem na účet Prodejce.
 10. Faktura v papírové podobě bude přiložena k balíčku.
  IV. Doprava
 11. Prodejce odešle objednané zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí Objednávky (platí pro
  skladové kusy). U zboží, které není skladem, se může doba odeslání lišit, nepřekročí však 30
  pracovních dnů. Doba dodání originálních kusů vytvořených na zakázku je zcela individuální, dle
  rozsahu a specifikace zakázky.
 12. Odeslání zboží je realizováno službou Zásilkovna na pobočku. Zvolenou pobočku uvede
  Zákazník v Objednávce.
  V. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 13. Odstoupení od smlouvy je nutné dát na vědomí prodejci, a to písemnou formou – dopisem na
  adresu Prodejce nebo elektronicky na e-mail Prodejce, případně přes kontaktní formulář.
 14. Zboží, které Zákazník obdržel a od jehož koupě odstoupil, odešle neprodleně zpět Prodejci,
  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží nesmí být nijak Zákazníkem používané
  nebo poškozené. Poštovné hradí Zákazník.
 15. Po navrácení zboží a kontrole jeho stavu navrátí Prodejce Zákazníkovi platbu za zboží převodem
  na účet, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od převzetí navráceno zboží.
 16. V případě zakázkové tvorby a tvorby na míru není možné od smlouvy odstoupit.

VI. Reklamace
Zákazník má právo reklamovat zboží do 24 měsíců od převzetí Zboží. Zákazník je vždy povinnem
při převzetí balíčku zkontrolovat jeho balení. Viditelně poškozený balíček nepřebírejte! Za
poškození během přepravy zodpovídá dopravce, nikoliv Prodejce. V případě poškození balíčku
kontaktujte dopravce i Prodejce. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím
předání a převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez
zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení
zásilky.

Důvodem k reklamaci není:

 1. Zboží, na kterém vznikly defekty mající původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho
  užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití (viz níže:
  Zásady správného užívání a péče o textilní výrobky,
 2. Zboží, na kterém vznikly defekty nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
 3. Zboží, na kterém byly způsobeny defekty vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ
  v povaze Zboží.
 4. Nevhodně zvolená velikost. Pokud si nejste jistí správnou velikostí, kontaktujte Prodejce. Obecně
  platí řídit se výškou dítěte v cm a podle toho zvolit nejbližší velikost.

Zásady správného užívání a péče o textilní výrobky:

 1. Neužívejte, pokud je Zboží viditelně poškozeno.
 2. Dodržujte pokyny pro péče o textilní výrobky, které jsou uvedené ve faktuře a na štítku oblečení.
  Většinu textilních výrobků je možné prát v pračce na 30–40ºC. Důrazně nedoporučuji používat
  sušičku. Nežehlit přes koženkovou cedulku.

VII. Posouzení reklamace a vrácení reklamovaného zboží

 1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník zpět na adresu
  Prodejce. Reklamované Zboží je Zákazník povinnem vrátit v celém rozsahu, tedyvšechny jeho
  části.
 2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.
 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.
 4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
 5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem

přihlíženo.

 1. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce reklamované Zboží s
  ohledem na vady namítané Zákazníkem.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník bere na vědomí, že poskytuje Prodejci osobní údaje nezbytné k uzavření obchodu,
  především při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického
  systému, zcela dobrovolně.
 2. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen
  přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být
  další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere
  Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním
  formuláři či Objednávce Prodejci.
  4.Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na adrese
  https://mamavlese.cz/ , s nimiž se zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a
  reklamačních podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní a reklamační podmínky jsou v souladu se zákony České republiky a jsou
  zveřejněny online na webové adrese obchodu: https://mamavlese.cz/
 2. Zákazník je povinnem se s Obchodními a reklamačními podmínkami seznámit před uzavřením
  Obchodu. Vyplnění registrace Zákazníka a odeslání objednávky v obchodu se považuje za souhlas
  Zákazníka s těmito podmínkami. Odsouhlasení těchto podmínek probíhá elektronicky, přičemž
  elektronický souhlas je zde roven souhlasu písemnému.